بازگشت

مبارزه ي عمرو بن خالد ازدي و فرزندش


پس از او، عمرو بن خالد ازدي پا به ميدان گذاشت و جنگيد و به درجه ي رفيعه ي شهادت فايز گرديد.

پس از شهادت او، پسرش خالد بن عمرو، قدم در عرصه ي ميدان گذارده و رجزي خوانده و خود را به آتش حرب انداخته، مقاومت کرد، تا شهيد شد. [1] .


پاورقي

[1] بحارالانوار: 18/45.