بازگشت

حباب بن عامر بن كعب بن تيم بن ثعلبه تميمي


حباب از شيعيان کوفه بود که با مسلم (رضي الله عنه) بيعت و پس از کشته شدن مسلم، به سوي حسين (عليه السلام) رفت و در راه با آن حضرت مواجه شد و همراه او بود تا اين که بنا به نقل سروي در حمله نخستين به. قتل رسيد.