بازگشت

جابر بن حجاج غلام عامر بن نهشل تيمي تيم الله بن ثعلبه


جابر جنگجوئي دلير بود. صاحب «الحدائق» گفته: همراه حسين (ع) در کربلا حاضر شد و در محضر او پيش از ظهر در حمله ي نخست به. قتل رسيد.