بازگشت

جندب بن حجير كندي خولاني


جندب از بزرگان شيعه و از ياران اميرمؤمنين (ع) بود. به سوي حسين (ع) حرکت کرد و در راه پيش از رسيدن حر، به خدمت حضرت رسيد و به کربلا آمد. مورخين گفته اند که: جندب به ميدان رفت و در اوائل درگيري کشته شد. صاحب «الحدائق» گفته که: جندب و پسرش حجير در اوائل درگيري کشته شدند (ولي پيش من ثابت نشده که پسر جندب همراه او کشته شده باشد، چنان که در زيارت ناحيه مقدسه «القائميات» هم نامش برده نشده و لذا شرح حال او را در اين کتاب نياوردم).