بازگشت

جنادة بن كعب بن حارث انصاري خزرجي


او از کساني بود که همراه حسين (ع) از مکه بيرون آمد خانواده اش نيز همراهش بود هنگامي که حادثه کربلا پيش آمد او به جنگ شتافت پس در حمله نخستين به فيض عالي شهادت رسيد.