بازگشت

جنادة بن حارث سلماني و عمرو بن خالد صيداوي


منسوب به سلمان و سلماني شعبه اي از مراد شعبه اي از مذحج است. چنان که. قبيله شناسان گفته اند.

جنادة [1] بن حارث مرادي از بزرگان مشهور شيعه بود و از ياران اميرمؤمنان (ع). نخست با مسلم (ع) قيام کرد ولي چون عهد شکني مردم را ديد با عمرو بن خالد صيداوي و جماعتي به سوي حسين (ع) حرکت کرد ولي حر مانع آنان شد ولي حسين (ع) آنان را به دست آورد. روز عاشورا پيش رفتند و داخل صفوف اهل کوفه شدند و در محاصره آنان واقع گشتند تا اين که عباس (ع) به سراغشان رفت و نجاتشان داد آنان حاضر نشدند که سالم برگردند و شاهد حملات دشمن باشند و با شجاعت تمام جنگيدند تا يک جا کشته شدند.


پاورقي

[1] جناده به جيم و نون و الف و دال مهمله‏ي پيش از ها.