بازگشت

حبشي بن قيس نهمي


حبشي بن قيس بن سلم بن طريف بن أبان بن سلمة بن حارث همداني نهمي (بنونهم نسلي از همدان بوده است)؛ چنان که جماعتي از اهل طبقات گفته اند، صحابي بوده و پسرش قيس هم ادراک و رؤيتي از پيامبر خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) داشته است. حبشي قيس حبشي از کساني است که. قبل از شروع جنگ با گروهي در کربلا به خدمت امام حسين (عليه السلام) رسيد و بنا به گفته ابن حجر همراه آن حضرت، به. قتل رسيد.