بازگشت

ابوموسي موقع بن ثمامه اسدي صيداوي


موقع بر وزن معظم. با ثاء مضمونه و ميم مخففه.

موقع از کساني است که در کربلا شبانه با عده اي به خدمت امام (ع) رسيد. ابومخنف گفته است: موقع، به زمين افتاد، قوم و قبيله اش او را نجات دادند و به کوفه منتقلش کردند و پنهانش نمودند که خبر به ابن زياد رسيد و کسي را مأمور قتل او کرد ولي با شفاعت جماعتي از بني اسد از قتل او صرف نظر کرد و با غل و زنجير به «زاره» [1] تبعيدش نمود که در اثر جراحات وارده و بيماري بعد از يکسال، زندگي را بدرود گفت.


پاورقي

[1] اسم محلي است در عمان که زياد و پسرش تبعيديهاي کوفه و بصره را به آنجا اعزام مي‏کردند.