بازگشت

انس بن حارث بن نبيه بن كاهل بن عمرو بن صعب بن اسد بن خزيمه


اسدي کاهلي [1] از بزرگان صحابه است، رسول خدا (ص) را درک کرده و حديث آن حضرت را شنيده است، از جمله احاديثي را که شنيده و نقل کرده است و گروه زيادي از عامه و خاصه از او روايت کرده اند اين حديث مي باشد که گويد: شنيدم رسول خدا (ص) در حالي که حسين (ع) را در آغوش گرفته بود مي فرمود: «اين پسرم در سرزميني از کشور عراق شهيد خواهد شد، آگاه باشيد هر که آن لحظه را درک کرد و حضور داشت او را ياري نمايد» جزري در «اسد الغابه» و ابن حجر در کتاب الاصابة و ديگران اين حديث را آورده اند.

انس بن حارث هنگامي که حضرت حسين (ع) را در عراق مشاهده کرد به حضور آن حضرت رسيد و او را ياري کرد تا به شهادت رسيد.

جزري گويد انس در شمار کوفيان است که هنگام ورود امام حسين (ع) به کربلا نزد حضرت آمده و شبانه با جمعي از کساني که به شهادت رسيدند و به محضر حسين (ع) آمدند.

مورخين مي نويسند: وقتي نوبت انس بن حارث شد از حضرت اجازه ي جنگ خواست، حضرت اجازه داد. انس که پيرمردي کهنسال بود به ميدان رفت و رجز خواند:


قد علمت کاهل و دودان [2]

و الخندقيون و قيس عيلان


بأن قومي

آفة للأقران


سپس جنگيد تا به فيض شهادت نائل آمد رضي الله عنه کميت بن زياد اسدي در قصيده اش به حبيب و حارث اشاره دارد.


پاورقي

[1] کاهل طائفه و شاخه‏اي از قبيله اسد بن خزيمه است.

[2] دودان به دال مضموم و واو، و دال ايضا، و الف و نون طايفه‏اي از اسد بن خجيحه است، طائفه ديگري از اين قبيله وجود دارد که خواهد آمد. کاهل و دوران خندقيون، قيس، عيلان مي‏دانند که. قوم و تبار من آفت و بلاي رقيبان خويش هستند.