بازگشت

حارث بن بنهان مولي حمزة بن عبدالمطلب


بنهان غلام حمزه مردي شجاع و سوارکاري بود، صاحب کتاب الحديقة الورديه گفته است: حارث پسر بنهان پس از علي و امام حسن عليهماالسلام به حسين (ع) پيوست و با حضرت به کربلا آمد و در حمله ي نخستين به شهادت رسيد.

اينها نوزده نفر از آل ابي طالب هستند، حسين (ع) و کودک شيرخوار هفده نفر، و هشت نفر از موالي و غلامان مي باشند که عبدالله يقطر و هفت نفر در کربلا و کوفه و بصره به شهادت رسيده اند و صحت اين قول نزد من مسلم است. بعضي نام ديگران را در رديف شهداء آورده اند که شهادت آن ها با مدرک صحيح براي من ثابت نشده است. گروه ديگري نيز از موالي بوده اند که هيچکس نام آنها را ذکر نکرده است، و تعداد ايشان را ندانسته اند.