بازگشت

سعد بن حارث مولي علي بن ابيطالب


سعد بن حارث غلام علي (ع) بود پس از آن حضرت، غلام امام حسن (ع) و سپس غلام امام حسين (ع) گرديد، سعد با حسين (ع) از مدينه به مکه و از آنجا به کربلا همسفر شد، در کربلا در حمله نخستين به شهادت رسيد، ابن شهرآشوب در مناقب و ديگر مورخين از او نام برده اند.