بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   چرا امام حسين ( عليه السلام ) از امامت خود براي نجات از مهلكه يزيديان استفاده نكرد ؟  
  2   چرا امام حسين ( عليه السلام ) با اينكه مي توانست در كربلا با اراده خود يزيد و اطرافيان او را نابود كند چنين نكرد ؟