بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا اين نقل درست است كه سر مبارك امام حسين ( عليه السلام ) قرآن تلاوت كرده است ؟