بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   فلسفه سينه زني در عزاي اباعبد الله الحسين (ع) و ديگر ائمه اطهار (ع) چيست؟ و شيعيان با سينه زدن چه هدفي را دنبال ميكنند؟