بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   چرا امام حسين«عليه السلام» با زن و فرزندان خود به مكه و كربلا هجرت كرد ؟