بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   چرا پيامبران يا ائمه اطهار((عليهم السلام)) كه معجزه داشتند در بعضي از جنگها شكست مي خوردند حتّي بعضي از مواقع كشته مي شدند مثلا امام حسين((عليه السلام)) كشته شد؟