بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:فضائل امام
موضوع فرعي:قرآن و علوم قرآني
سؤال:مباهله چيست و چگونه بر فضيلت امام حسين دلالت مي‎كند؟
جواب:

آية «فَمَنْ حاجَّكَ فيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْ نَدْعَ ابْناءَنا وَ اَبْناءَكُمْ وُ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ اُنْقُسَنا وَ اَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَعْنَتَ اللهَ عليَ الكاذِبينَ» آل عمران/61 [پس هر كس با تو درباره عيسي، در مقام محاجه (و مجادله) برآيد، بعد از آن كه (به وحي خدا به احوال او) آگاهي يافتي، به او بگو بياييد ما و شما با فرزندان و زنان خود به مباهله برخيزيم و در دعا و التجاء به درگاه خدا اصرار كنيم تا دروغگو و كافران را به لعن و عذاب خدا گرفتار سازيم.] به آية مباهله معروف است؛ پيامبر(ص) در جريان مباهله با نصارا كه به امر و تعيين خداوند بود؛ علي، فاطمه، حسن و حسين را با خود همراه كرد؛ از اين آيه چنين به دست مي‎آيد كه همراهي امام حسين با رسول خدا در چنين مراسم با اهميتي، نشانة فضيلت بسيار بزرگ آن حضرت است كه از ميان تمام امت،خداوند او، پدر، مادر و برادرش را براي مباهله انتخاب كرد.