بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:شهادت امام حسين(ع)
موضوع فرعي:چه كسي امام حسين را دفن كرد
سؤال:بعد از واقعه كربلا چه كسي امام حسين (ع) را دفن كرد و بعد از چند روز سر آن حضرت رادفن كردند, آيا نبش قبر كردند؟ يا در جاي ديگري دفن كردند؟


جواب:

بعد از شهادت امام حسين (ع) و اصحابش در دهم محرم سال 61(ه. ق ), سرهاي مقدس آنان رااز بدن ها جدا كردند و به كوفه و بعد به شام فرستادند و بدن هاي قطعه قطعه و خون آلود آنان بر زمين ماند و تاروز سيزدهم محرم كسي براي دفن آن ها نيامد تا اين كه مردان طايفه بني اسد با تحريك زنانشان براي دفن شهداي كربلا اقدام كردند و در آن روز, امام زين العابدين (ع) براي دفن بدن پدرش امام حسين (ع) به محلّ دفن آمد و با كمك بني اسد, بدن ها را دفن كردند.
نقل شده كه وقتي امام سجاد(ع) آمد, بني اسد را كه در شناسايي بدن ها متحيّر بودند, راهنمايي كرد.(1)
دربارهء دفن سرهاي شهداي كربلا آمده است : وقتي كه يزيد موافقت كرد, سرهاي شهدا را به خاندان رسالت تحويل دهند, امام زين العابدين (ع) سرها را تحويل گرفت و بعد از چهل روز, سرها را در كربلا در كنار بدن هادفن كردند. در كتاب , نقل شده كه سرهاي شهداي كربلا به كربلا آورده شده و در كنار بدن هايشان دفن شد.(2)
و در آمده : .(3) والسلام عليه يوم وُلد و يوم استشهد و يوم يُبعَث حيّاً.
(پـاورقي 1.عبداالرزاق الموسوي المقرم , مقتل الحسين , ص 414
(پـاورقي 2.همان , ص 469
(پـاورقي 3.شيخ عباس قمي , منتهي الآمال , ج 1 ص 440