بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:امام سجاد(ع)
موضوع فرعي:بيماري امام سجاد (ع)
سؤال:چرا امام سجاد(ع) در كربلا مريض بودند؟


جواب:

بيماري امام زين العابدين(ع) تنها در ايام حادثه عاشورا بوده وعلتش شايد تقدير الهي بود، براي اين كه امام سجاد(ع) زنده بماند و نسل امام حسين(ع) از اين طريق حفظ شود، همان گونه كه در تاريخ ثبت شده است، اين بيماري سبب نجات ايشان شد. چند بار تصميم گرفتند حضرت را بكشند، اما چون بيماري او شديد بود گفتند: بيماري او را ميكشد، چرا او را بكشيم.(1)
حميد بن مسلم گويد: ما به اتفاق شمر بن ذي الجوشن در خيمه ها عبور مي كرديم تا به علي بن حسين(ع) رسيديم، ديديم در شدت مرض در بستر غم و بيماري و ناتواني خوابيده است، و با شمر جماعتي از رجاله بودند، گفتند: آيا اين بيمار را بكشيم؟ من گفتم: سبحان اللَّه چگونه بيرحم مردميد. همين مرض او را خواهد كشت.
بدين وسيله شر ايشان را از آن حضرت برگردانيدم.(2)
پي نوشتها:
1 - مرتضي مطهري، حماسه حسيني، ج 1، ص 97 - 98.
2 - شيخ عباس قمي، منتهي الامال، ج 1، ص 399.