بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:شهادت امام حسين(ع)
موضوع فرعي:غسل و كفن امام حسين (ع)
سؤال:اگر كفن كردن و غسل دادن بدن ميت مسلمان واجب است، پس چرا امام حسين(ع) بدون غسل و كفن دفن شد؟


جواب:

كفن كردن و غسل دادن بدن ميت مسلمان واجب است، اما علت اين كه بدن امام را كفن نكردند و غسل ندادند، اين بود: بدن شهيدي كه در معركه و ميدان مبارزه به شهادت ميرسد، با همان بدن خون آلود و با لباس هايش بدون غسل دفن ميشود، و اين اختصاص به امام حسين ندارد. اما چون قسمت بالاي بدن امام در كربلا بدون لباس بود، بدن او را در حصيري گذاشتند و دفن كردند.

در تاريخ آمده است: وقتي بني اسد براي دفن اجساد شهداي كربلا آمدند، امام سجاد(ع) آنان را ياري ميكرد و چون پارچه اي نداشتند و بدن عريان بود، از آنان حصيري طلبيد تا اعضاي قطعه قطعه سيدالشهداء را در آن گذاشته، تا در قبر بگذارد.

پينوشتها:

1 - جواد محدثي، فرهنگ عاشورا، ص 152، به نقل از كبريت احمر، ص 493.