بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:متفرقه
موضوع فرعي:فلسفه علم
سؤال:فلسفه علم چيست ؟ بعضي جاها چند تا علم بصورت بزرگ دارند به چه صورت ميباشد
جواب:

ج2- علم به معناي علامت ونشانه است . علم از قديم الايام در جنگها به عنوان نشانه لشكر بود وامروز در عزاداري هايي كه براي امام حسين (ع) برپا مي كنند به عنوان علامت خاص هر هيئت با قداست خاصي در پيشاپيش هيئت حركت داده مي شود.
علَم تزئينات ويژه اي دارد كه هريك نماد يك موضوع خاص است . مثلاً شمايل شير نمادي از شجاعت علي (ع) وشمايل خروس نمادي از صبح وسحر و آهو نمادي ازمهرباني و بخشش امام رضا (ع) است . « در سنت عزاداري امام حسين (ع) هم در قديم ، پرچم هايي سه گوش داشتيم
1-اعيان الشيعه / ج10/ص363
2-مبلغان/ ش39 / ص128
3-استفتاآت / ج3 / ص531 / س38
4-بيانات رهبري واستفتاآت آيات عظام پيرامون عزاداري عاشورا / ص35
5-همان / ص42