بازگشت

گروه: امامت و تشيع
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:عدم استفاده از معجزه
موضوع فرعي:دليل اينكه امام حسين ( ع) در كربلا معجز
سؤال:اگر ائمه((عليهم السلام)) داراي معجزه بودند چرا امام حسين((عليه السلام)) آب از زمين استخراج نكرد؟

جواب:

پيامبر اسلام و امامان معصومين((عليهم السلام)) از علم و قدرت گسترده اي از جانب خداوند برخوردار بوده اند بنابراين امام حسين((عليه السلام)) اگر مي خواست مي توانست آب از زمين بيرون آورد و يا لشكر دشمن را با يك اشاره از بين برد ولي آنان از اين علم و قدرت در رويارويي با ديگران استفاده نمي كرده اند مگر آنجا كه براي اثبات حق نياز به معجزه باشد كه مي بينيم معجزات بسياري از پيامبران و امامان((عليهم السلام)) به ظهور رسيده است.
به علاوه در روايتي كه در مقابل نقل شده است مي خوانيم كه خداوند توسط ملائك امام حسين((عليه السلام)) بين نصرت و دياري و پيروزي بر دشمن و يا شهادت و اسارت مخير كرد و امام حسين((عليه السلام)) شهادت را انتخاب كرد.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ9ـ