بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:شهادت امام حسين(ع)
موضوع فرعي:اسلام درصورت شهادت وعدم شهادت امام حسين(
سؤال:اگر امام حسين((عليه السلام)) شهيد نمي شد آيا در اسلام نقصي راه مي يافت و اگر به قدرت مي رسيد اسلام در جهان بيشتر گسترده مي شد؟

جواب:

تصوّر اين فرض كه امام حسين((عليه السلام)) به شهادت نرسد به دو صورت ممكن است:
نخست اينكه به شهادت نمي رسيد و به مقام و حكومت بر مسلمانان دست مي يافت، در اين صورت معلوم است حكومت امام معصومي مانند امام حسين((عليه السلام))- در مقايسه با خلافت شخص نالايق و فرومايه اي همچون يزيد - تا چه پايه مايه پيشرفت اسلام مي شد، ولي اگر به شهادت نرسيدن امام حسين((عليه السلام)) به اين صورت فرض شود (به فرض محال) كه حكومت و قدرت همچنان از آن يزيد و امويان باشد و آن حضرت با آنان - نعوذباللّه - سازش كند، در اين صورت اين جمله آن گرامي صادق است: «فَعَلَي اْلأِسلامِ السَّلامِ اِذبُلْيِتِ ألأْمَّة بِراع مِثْلِ يَزيدَ بايد فاتحه اسلام را خواند آن گاه كه اسلام گرفتار زمامداري همچون يزيد شود». در شرايطي كه حكومت در دست بني اميّه و يزيد بود تنها عامل حفظ اسلام و رسوايي بني اميّه، قيام و شهادت امام حسين((عليه السلام)) بود.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1669ـ