بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:شهادت امام حسين(ع)
موضوع فرعي:شهادت امام حسين ( عليه السلام )
سؤال:آيا امام حسين((عليه السلام)) به دست يزيد اسير شد؟

جواب:

امام حسين((عليه السلام)) شهيد شد زيرا تسليم بيعت با يزيد نشد. بيعت با يزيد براي آن حضرت، اسارت بود و آن حضرت شهادت را كه مرگ شرافتمندانه مي دانست، برگزيد و حاضر به بيعت با يزيد نشد.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1659ـ