بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:شهادت امام حسين(ع)
موضوع فرعي:جنبه هاي تراژديك شهادت امام حسين(ع)
سؤال:فجيع ترين جنبه هاي شهادت امام حسين كدام است؟
جواب:

يكي از جنبه هاي فجيع شهادت امام حسين (ع )، جنبه ايست كه از همه بالاتر بود و آن را كمتر مورد توجه قرار مي دهند و آن اين موضوع است كه «يتقربون الي الله بدمه» و به حادثه شهادت سيد الشهداء رنگ ديني دادند. فرق است بين اينكه گرگي بره اي را بخورد و بين اينكه بخورد و عنوان «قربه الي الله» و مصالح ملي و خيانت و قيام بر ضد مصالح عمومي هم به آن بدهند. به نظر مي رسد كه اين جهت از همه بالاتر بود. بزرگترين جنايتها آنهاست كه به نام اخلاق و روحانيت و صلح مي شود.